Skip to main content

HISTORIA DB-PRO

Poznaj nas

Firma DB PRO przewiozła swój pierwszy ładunek w 2018 roku.
Choć istnieje od niedawna, wszyscy jej pracownicy mają za sobą setki tysięcy kilometrów. W trakcie swojego kilkunastoletniego doświadczenia przewoziliśmy miliony ton ładunków, o ponad przeciętnych gabarytach.

Wszystkich nas łączy profesjonalizm oraz wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. W tym konkretnym przypadku, wierzymy w to, że nie ma ładunków, których nie da się przewieźć.

Niejednokrotnie byliśmy ostatnią deskę ratunku dla firm, którym nasza konkurencja odmówiła, tłumacząc że coś jest niewykonalne.

To my stanowimy nowy standard.

Nasi klienci przychodzą do nas
z różnych branż:

  • Energetycznej
  • Petrochemicznej
  • Automotive
  • Oil & Gas…
  • …a nawet militarnej
poznaj ofertęrealizacje

Polityka jakości

DB-PRO Sp. z o. o. jest firmą świadczącą usługi transportowo-spedycyjne na arenie międzynarodowej. Zajmujemy się głównie transportem nienormatywnym, z użyciem gałęzi transportu morskiego, śródlądowego a przede wszystkim drogowego. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy firmy DB-PRO Sp. z o. o. wynika z perspektywicznej koncepcji rozwoju firmy, której celem jest wzrost i utrzymanie znaczącej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Jesteśmy świadomi oczekiwań rynku transportowo-spedycyjnego, dlatego świadczone przez nas usługi są wykonywane w innowacyjny sposób przy użyciu odpowiednich środków transportu, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań środowiskowych oraz przepisów prawa. Stale dążymy do doskonalenia jakości świadczonych przez nas usług, wykorzystując wieloletnie doświadczenie pracowników oraz sprawdzonych i zaufanych przewoźników. Klienci oczekują od nas bezpiecznego i szybkiego przewozu ładunków, dlatego robimy wszystko, aby sprostać ich oczekiwaniom.

Uwzględniając specyfikę naszej firmy, deklarujemy:

– wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018,

– ciągłe doskonalenie świadczonych przez nas usług,

– stałe analizowanie potrzeb Klientów, oraz nastawienie na ich zaspokajanie,

– postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi regulacjami mającymi zastosowanie w działalności Firmy,

– prawidłową identyfikację aspektów środowiskowych działalności organizacji i określenie ich wpływu na otoczenie,

– ochronę środowiska w tym zapobieganie zanieczyszczeniom,

– gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

– minimalizację zużycia wody, surowców, energii oraz stałe ograniczanie emisji zanieczyszczeń w szczególności odpadów do środowiska,

– uczestnictwo w szkoleniach celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na stan środowiska,

– stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości oraz kształtowanie odpowiednich postaw u pracowników i dostawców organizacji,

– przestrzeganie podstawowych zasad BHP oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa wynikającego z rutynowych zachowań pracowników,

– dążenie do  stałej poprawy warunków BHP, poprzez konsultacje i współudział pracowników w działania na rzecz BHP,

– kontroli ryzyka związanego z BHP zgodnie z ustalonymi kryteriami,

– zapewnienie odpowiednich środków do wprowadzenia oraz realizacji polityki BHP,

– wspierania indywidualnego, wszechstronnego rozwoju osób pracujących pod nadzorem organizacji, zaznajamiania ich ze wszystkimi aspektami ich pracy oraz zasadami jej bezpiecznego wykonywania,

– dbałości o zapewnienie osobom pracującym pod nadzorem organizacji jak najlepszych warunków pracy i podejmowanie wszystkich możliwych działań w celu zapobiegania wystąpieniu: wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych, a także zidentyfikowanych  zagrożeń.

 

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników a także innych Stron Zainteresowanych. Podlega również okresowej weryfikacji.

 

Opole, 3.01.2024 r.