CERTYFIKAT
NR 485437
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji 
DB-PRO Damian Bednarz
Tytanowa 16
45-641 Opole
Polska
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie 
transport i spedycja krajowa i międzynarodowa.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 485437 i jest ważny
od 28 sierpnia 2018 do 27 sierpnia 2021.
Approved by Printed by
kod weryfikacyjnyC1EDC5AC-522
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info